PCAC 2010

18.03.2010 00:00

Svaz důstojníků a praporčíků AČR připravuje v rámci projektu „Setkání válečných veteránů a mezinárodní komunity paintballu“ druhý ročník soutěže o putovní pohár Náčelníka generálního štábu AČR v military paimtballu PCAC 2010. Akce je zařazena do Plánu MO na r.2010.

Celá akce (včetně programů pro veřejnost) je plánována na dny 3. a 4. září 2010, a to v prostoru bývalé vojenské základny v areálu Ralsko.

Soutěž PCAC 2010 proběhne v sobotu dne 4. září za účasti max. 32 desetičlenných českých i zahraničních družstev z civilních komunit military paintballu a družstev z českých i zahraničních ozbrojených sil. Pro soutěž budou v areálu vyhrazena 4 hřiště, na nichž bude soutěžit vždy skupina osmi družstev. Vítězové skupin postoupí do semifinále a dvě vítězná družstva se utkají v souboji o putovní pohár Náčelníka generálního štábu AČR.

Účastníci soutěže složí startovné. Výše startovného je pro české účastníky stanovena na 250 Kč na osobu (resp.150 Kč pro členy SDaP AČR) a 45 EUR na osobu pro zahraniční účastníky. Do startovného, které bude použito na úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací soutěže, jsou zahrnuty tyto služby:

 • organizační zabezpečení soutěže
 • diplomy a medaile pro vítězná družstva a upomínkové předměty pro všechny účastníky soutěže
 • ubytování
 • pro zahraniční účastníky v noci ze 3. na 4 a ze 4. na 5. září, a to buď ve stanech s polními lůžky přímo v areálu, nebo ve dvoulůžkových pokojích se standardním vybavením ve vzdálenosti cca 15 km a se zajištěním dopravy tam i zpět (dle vlastního výběru)
 • pro české účastníky prostor pro postavení vlastních stanů
 • parkování
 • studený a teplý čaj v průběhu soutěže dne 4.září
 • pitná voda
 • polní umývárna
 • mapky soutěžního areálu a jeho okolí
 • tlumočnické služby (jednání v anglickém jazyce) pro zahraniční účastníky
 • zajištění možnosti rychlého občerstvení
 • zakoupení střeliva v areálu soutěže a servis

Souběžně s hlavní soutěží je plánováno provedení soutěže firemních (manažerských) družstev. Uskuteční se v paintballovém areálu vybudovaném v prostoru mezi rozjezdovými drahami bývalého vojenského letiště.

Podrobnější informace o PCAC 2010 budou s potřebným předstihem před konáním akce uveřejňovány na internetových stránkách SDaP a PCAC (www.pcac.cz , www.sdap.cz)

Vyhledávání